OPDRACHTEN

Opdrachten

Photocase is een zelfstandige eenmansonderneming die zowel in opdracht als autonoom werkzaam is op het gebied van de documentaire fotografie en portretfotografie. “De mens, die zijn ruimte en zijn omgeving inricht” staat centraal. Het landschap, architectuur, wonen en mensen, zijn de onderwerpen die ik wil fotograferen en tonen.

Photocase zet zich graag in voor opdrachtgevers die werken op het gebied van “de identiteit van mensen en hun omgeving”. Dat zijn bijvoorbeeld gemeenten, provincies, ministeries, semioverheid, kennis- en belangenorganisaties en adviesbureaus. Kortom instanties die zich bezig houden met de ruimtelijke ordening en inrichting van de ruimte, infratructuur en bouwwerken. Zij kunnen gebruik maken van de beelden die ik maak. Verbeelden en beeldcommunicatie zijn de belangrijkste activiteiten. Daarbij kan het gaan om het verbeelden van visies, bestaande situaties, maar ook van vraagstukken, of juist om het tonen van oplossingen.

Het gebruik van de juiste mix van eigentijdse beeld- en communicatiemiddelen zijn vanzelfsprekend. Daarbij blijven uw doelgroep, het onderwerp en de inhoud vooropstaan.